Oversatte Niels Klim-regler, diskussion

Reglerne for 2017 er blevet godkendt, omend ikke med specielt stort stemmetal.

Reglerne for 2018 er der lidt gummi i, fordi 2018 ikke er startet endnu. På denne side har jeg oversat reglerne fra 2017 til dansk og til danske forhold. Der er således små ændringer hist og her og alle vegne.

  • Trivielle ændringer, som egentlig bare er at flytte lidt rundt på nogle formuleringer, samtidig med oversættelsen.
  • Ændre kategorierne fra “dansk” og “udenlandsk” forfatter til “dansksproget” og “ikke-dansksproget” forfatter. Meningen er, at der skelnes mellem, om værket originalt blev offentliggjort på dansk eller ej.
  • Der skelnes ikke mellem, hvor elektroniske tekster offentliggøres. Det er således ikke nødvendigt at skrive, at det er sådan.
  • Fristen for at trække en tekst forlænges. Sådan er reglen blevet brugt i praksis.
  • Man kan ikke stemme på papir. Dette fjernes derfor fra reglerne.
  • Fristen for, hvornår stemmerne skal være optalt, strækkes. Sådan er reglen blevet brugt i praksis.
  • Niels Klim-udvalgets “herre” er fandom. Sproget er rettet til for at reflektere dette.

Dokument med ændringer. De tager sådan noget som 5 minutter lige at stryge igennem.

Det virker måske lidt bureaukratisk det her. Men der er andre forslag til ændringer på vej (det opfattes fx som et problem, at børnebøger fylder meget i kortroman-kategorien), og de kræver, at vi lige har det her på plads først.

Vil du godt hjælpe Niels Klim-prisen? Vær med til at sprede ordet om denne diskussion.

Når diskussionen er ved at dø hen, så tager vi en afstemning.

Nye, gamle regler for Niels Klim-prisen, afstemning

I forbindelse med, at Niels Klim-prisens talerør fremover er denne blog og ikke ommadawn.dk, så er der også blevet ryddet lidt op i krogene. Således er reglerne for 2014-16 blevet overført fra dette dokument til denne side. Ændringerne er mest kosmetiske. Her er den hurtige sammenligning.

Listerne er blevet lidt pænere. Desuden er der flyttet indhold fra toppen til punkt 5, 12.12 og lige efter 17, hvor de egentlig hørte til. Og der er i den forbindelse lidt, der er blevet streget.

Hermed holdes afstemningen for at godkende reglerne for 2017. Den kører 4/9-10/9.

Det virker måske lidt bureaukratisk det her. Men der er andre forslag til ændringer på vej, og de kræver, at vi lige har det her på plads først.

Der var mulighed for at diskutere dette forslag 12/5.

Den store udvidelse af Niels Klim-listen

Siden sidst er der sket en lille ting og en stor ting med forslagslisten. Den lille er, at der kom et nyt Novum og dermed et par nye værker. Den store er, at Den store science fiction-bog er kommet og har bidraget med 20 nye værker! Dermed er vi oppe på 33, og det er kun marts.

Der er et par dage endnu til at stemme, og så begynder optællingen. Altid en rar tid på året, hvor jeg glæder mig til at kunne fortælle forfatterne den gode nyhed.

Niels Klim-prisen er i forårshumør

2017 har vist alvorlige tegn på, at det kan blive både forår og sommer en dag. Men fortvivl ikke; der er stadig masser af aftener tilbage, hvor du kan læse lidt. Således har forslagslisten nu fået 10 nye tekster, af Jesper Rugård, A. Silvestri og H.G. Wells. Jeg skal skynde mig at tilføje, at muligheden eksisterer, for at Wells’ tekster har været oversat og udgivet før, men at alle i mellemtiden har glemt det.

Der eksisterer en hjemmeside, der prøver at opremse alle de danske litteratur-priser. Her skal vi da også være med! Og det er vi: Modtagere af Niels Klim-prisen.