Niels Klim-nyt, januar

En af de foreslåede regelændringer blev vedtaget, så regler og virkelighed passer lidt bedre sammen. En anden medfører lidt mere arbejde. Teksten er opdateret, så reglerne for 2018 ligger fast.

Lige nu er jeg i den fase, hvor jeg læser og læser og listerne (forslag (lige nu 138), Facebook) jævnligt vokser. Mange skønne oplevelser. Ikke tid til meget andet pjank. Forhåbentlig slutter den fase noget før 15/2. Forhåbentlig har jeg en bedre strategi næste år.

Der er indkommet en håndfuld nomineringer. Hvis du ikke er nået til det endnu, så bare rolig, der er et par uger til.

Afstemning, Niels Klim-regler

Efter lidt mere debat, primært på Facebook, er nogle af forslagene vist klar til afstemning. Afstemningen kører 17/12-23/12.

Forslag 1: Uddyb fandom

Lige nu siger regel 17:

 • Fortolkningen af disse regler og alle spørgsmål vedrørende nominerbarhed, tilbagetrækninger, nomineringer, afstemninger mv. afgøres af Niels Klim-administratoren, og kan appeleres til udvalget. Hvis en forfatter eller en instruktør eller en forfatter af en dramatisk produktion er uenig i en beslutning fra udvalget, kan han eller hun anmode om en yderligere klage til udvalget ved at fremlægge en kort sammenfatning af årsagerne til klagen. På dette tidspunkt skal udvalget give et resumé af deres beslutning til fandom, og hvis to fans derefter mener, at en appel er berettiget, afgøres beslutningen endeligt af udvalget.

Forslaget er, at formuleringen ændres til:

 • Fortolkningen af disse regler og alle spørgsmål vedrørende nominerbarhed, tilbagetrækninger, nomineringer, afstemninger mv. afgøres af Niels Klim-administratoren. Afgørelsen kan appeleres til udvalget af en forfatter eller en instruktør eller en forfatter af en dramatisk produktion. Udvalgets afgørelse kan kræves omgjort, inklusive offentliggørelse af sagen til fandom.

ETA: 3:0 ved afstemningens slutning, vedtaget.

Forslag 3: Uddyb blacklisting

Lige nu indeholder reglerne ikke en definition af, hvad blacklisting er. Denne formulering foreslåes:

18. Ved blacklisting forstås, at medlemmer af Niels Klim-systemet, der ikke følger reglerne, kan blive udelukket fra at nominere og stemme. Blacklisting vedtages af udvalget, i trivielle tilfælde af administratoren. Blacklisting følger evt. efter en advarsel.

ETA: 2:2 ved afstemningens slutning, ikke vedtaget.

Forslag 4: Færre børnebøger

Lige nu sker der det, at børne- og ungdomsbøger ofte bliver nomineret i kategorien kortroman. Der udkommer ikke så mange kortromaner for voksne. Skal der gøres noget ved det?

 • Systemet virker. Lad det være.
 • Fjerne børne- og ungdomsbøger fra alle kategorier.
  • Lav en ny kategori for børne- og ungdomsbøger.
 • Nedlæg kategorien kortroman.
 • Læg kategorierne langnovelle og kortroman sammen.

Der dannede sig ikke en enkelt mening med en masse støtte, så det her bliver mere en “se om der overhovedet er støtte til noget”-afstemning, som nok afstedkommer mere debat i 2018. Derfor kan du også vælge mere end én mulighed.

ETA: 1:1:2:0:0 ved afstemningens slutning slutning, der vil blive arbejdet videre med en ny kategori for børne- og ungdomsbøger.

Niels Klim og snart december-nyt

Nomineringsperioden er i gang! Du kan nominere helt frem til 15. februar.

Der bliver stadig skrevet ting på listen, i takt med at jeg får oplysningerne. Nu er der således blevet skrevet 3 nye bøger på, med i alt 16 nye værker. Det drejer sig om Løb, Sidste omgang og Transfervindue. Dermed er vi oppe på 110 værker. Husk dog, du kan altid skrive ting på i hånden, når du nominerer, hvis noget mangler fra listen.

Niels Klim-reglerne: 3 detaljer og noget lidt større

I forbindelse med, at det fornylig blev godkendt at bruge min oversættelse af reglerne for 2018, kom der også et par konkrete ændringer på bordet, vi nu ser på for sig selv. Og så er der også noget debat tilovers fra sidste år.

Forslag 1: Uddyb fandom

Lige nu siger regel 17:

 • Fortolkningen af disse regler og alle spørgsmål vedrørende nominerbarhed, tilbagetrækninger, nomineringer, afstemninger mv. afgøres af Niels Klim-administratoren, og kan appeleres til udvalget. Hvis en forfatter eller en instruktør eller en forfatter af en dramatisk produktion er uenig i en beslutning fra udvalget, kan han eller hun anmode om en yderligere klage til udvalget ved at fremlægge en kort sammenfatning af årsagerne til klagen. På dette tidspunkt skal udvalget give et resumé af deres beslutning til fandom, og hvis to fans derefter mener, at en appel er berettiget, afgøres beslutningen endeligt af udvalget.

Med dette menes: Ligesom en afstemning om reglerne foretages blandt fandom, der orienteres via mail, hjemmesider og lignende, så vil eksistensen af en sådan klage blive delt med fandom, der kan beslutte, at klagen skal behandles igen.

Er der behov for at ændre formuleringen, så dette bliver tydeligere?

Forslag 2: Uddyb hvordan regler ændres

Lige nu afsluttes reglerne således:

 • Ændringer i disse regler ved foreslåes ved at blive publiceret offentligt, fx i et fanzine eller på en blog. Niels Klim-prisens talerør gør opmærksom på, at et forslag er på bordet. Efter en evt. debat forestår Niels Klim-udvalget en afstemning. Resultatet af en afstemning træder i kraft det følgende år.

Er der behov for at uddybe eller omformulere dette? Måske er forslag 1 og 2 i virkeligheden det samme, hvis der suppleres med en definition af “fandom”?

Forslag 3: Uddyb blacklisting

Lige nu indeholder reglerne ikke en definition af, hvad blacklisting er. (Tidligere debat.) Denne formulering foreslåes:

18. Ved blacklisting forstås, at medlemmer af Niels Klim-systemet, der ikke følger reglerne, kan blive udelukket fra at nominere og stemme. Blacklisting vedtages af udvalget, i trivielle tilfælde af administratoren.

Forslag 4: Færre børnebøger

Lige nu sker der det, at børne- og ungdomsbøger ofte bliver nomineret i kategorien kortroman. Der udkommer ikke så mange kortromaner for voksne. Skal der gøres noget ved det? (Tidligere debat.) Bemærk: Niels Klim-prisen bliver som udgangspunkt givet til noveller, fordi det bobler i den længde, med mange gode historier. Fornemmelsen overfor romaner er ikke den samme (eller?), derfor eksisterer kategorien roman ikke. Fornemmelsen for kortromaner er lidt den samme. Anyway. Her er de allerede diskuterede muligheder.

 1. Systemet virker. Lad det være. Således var der i 2016 nomineret en børnebog, men den vandt ikke.
 2. Lav en ny kategori for børne- og ungdomsbøger.
 3. Nedlæg kategorien kortroman.
 4. Læg kategorierne langnovelle og kortroman sammen.

Forslag 5: Flyt ordgrænserne

I Danmark er vi ikke bevidste om, om noget er en novelle, langnovelle eller kortroman. 7.500, 17.500, 40.000, det er ikke tal, vi går rundt med i hovedet. Grænserne bør derfor flyttes. Men til hvad?

Dit job

Nu er dit job at pille de her forslag fra hinanden! Hvis du ikke synes om dem, altså. Når debatten dør ud, så bliver afstemningen startet. Forhåbentlig når vi det i 2017, så ændringerne tager effekt i 2018.

Niels Klim nyt, november

Afstemningen fornylig blev afviklet i god rod og orden. Reglerne for 2018 blev godkendt som en fair oversættelse af den engelske tekst + danske forhold. Dejligt.

Der fremkom også et par punkter, der vil blive taget op snarest.

Endnu et par dejlige værker er kommet på forslagslisten for 2017, der nu er oppe på 96 værker. Og nu begynder nomineringen jo snart! Men bare rolig, den kører frem til 15. februar.

Oversatte Niels Klim-regler, afstemning

Reglerne for 2018 er der lidt mere gummi i. På denne side har jeg oversat reglerne fra 2017 til dansk og til danske forhold. Der er således små ændringer hist og her og alle vegne:

 • Trivielle ændringer, som egentlig bare er at flytte lidt rundt på nogle formuleringer, samtidig med oversættelsen.
 • Ændre kategorierne fra “dansk” og “udenlandsk” forfatter til “dansksproget” og “ikke-dansksproget” forfatter. Meningen er, at der skelnes mellem, om værket originalt blev offentliggjort på dansk eller ej.
 • Der skelnes ikke mellem, hvor elektroniske tekster offentliggøres. Det er således ikke nødvendigt at skrive, at det er sådan.
 • Fristen for at trække en tekst forlænges. Sådan er reglen blevet brugt i praksis.
 • Man kan ikke stemme på papir. Dette fjernes derfor fra reglerne.
 • Fristen for, hvornår stemmerne skal være optalt, strækkes. Sådan er reglen blevet brugt i praksis.
 • Niels Klim-udvalgets “herre” er fandom. Sproget er rettet til for at reflektere dette.

Dokument med ændringer. Det tager ca. 5 minutter at læse.

Hermed holdes afstemningen for at godkende oversættelsen af reglerne for 2018. Den kører 3/11-9/11.

Det virker måske lidt bureaukratisk det her. Men der er andre forslag til ændringer på vej, og de kræver, at vi lige har det her på plads først.