, Komma mellem tillægsord

Når man remser et antal tillægsord (adjektiver) op, der beskriver det samme, så skal der komma.

 • Sætningen er lang og knudret.
 • Sætningen er knudret og lang.
 • Det er en lang, knudret sætning.

Der er dog en undtagelse, hvis det sidste tillægsord hænger mere sammen med navneordet (substantivet). Det kan være, fordi tillægsord + navneord er et fast udtryk: irsk setter, ruhåret terrier, lys pilsner. Eller det kan være fordi to tillægsord ved siden af hinanden ikke er i samme kategori. Vi taler om disse kategorier:

 • Centrale: Det her er tillægsord, der angiver egenskaber ved navneordet: størrelse, form, farve, alder, fysiske egenskaber, bevægelse, værdi osv. Nationalitet må også høre til her, og i det hele taget geografi. Franske landsbyer.
 • Selektive: Det her er tillægsord, der udvælger. Blandt alle dimser, der opfylder de centrale tillægsord, vælger vi nu ud, beholder kun nogle af dem. Der kan være tale om subjektive oplevelser. Tillægsordet kan være vurderende. Små franske landsbyer.
 • Deiktisk-anaforiske: Det her er ord, der placerer dimsen i forhold til dem, der taler sammen, eller i forhold til noget, der blev sagt tidligere i samtalen, eller lignende. Sidstnævnte lille franske landsby.

Der må ikke være komma mellem to tillægsord, der tilhører forskellige kategorier. I det her eksempel er det en central egenskab ved pilsneren, at den er lys. Ordet “lys” kan ikke bøjes eller diskuteres. I den sammenhæng er “kold” mere en udvælgelse. Blandt alverdens lyse pilsnere nupper jeg en kold. Det kan diskuteres, om den er kold. Den kan være kold, koldere, koldest.

 • Den trætte forfatter nød en kold lys pilsner.

***

Man kan komme ud for en sætning som:

 • Det er en enorm hurtig printer. [Ikke korrekt.]

Den kan simpelthen fortolkes på to måder. Enten er både “enorm” og “hurtig” vurderinger af printeren, to tillægsord af samme type, så skal der komma.

 • Printeren er enorm og hurtig.
 • Det er en enorm, hurtig printer.

Eller også hænger de to tillægsord sammen. Faktisk hedder det, at det første tillægsord er et biled eller t-biord (adverbial). Så skal der (typisk) t på, men ikke noget komma.

 • Printeren er enormt hurtig.
 • Det er en enormt hurtig printer.

I begge tilfælde er den oprindelige sætning ikke korrekt!

***

Kilde: