Niels Klim-reglerne (2019)

De komplette Niels Klim-pris-regler

Niels Klim-pris-reglerne, januar 2019, er som følger:

 1. Niels Klim-administratoren starter processen for Niels Klim-prisen op.
 2. Niels Klim-administratoren danner med 2 andre et udvalg, der ser til, at alt går rigtigt til.
 3. Niels Klim-udvalget kan efter eget skøn oprette yderligere priser i særlige kategorier, hvor ikke-blacklistede medlemmer af Niels Klim-systemet kan stemme. Disse ekstra priser vil ikke være Niels Klim-priser.
 4. Niels Klim-året begynder den 1. januar og slutter den 31. december i det år hvor priserne vil blive uddelt.
 5. Der er 5 kategorier:
  1. 1-7.499 ord, dansksproget forfatter, for voksne (novelle)
  2. 7.500-17.499 ord, dansksproget forfatter, for voksne (langnovelle)
  3. 17.500-39.999 ord, dansksproget forfatter, for voksne (kortroman)
  4. 1-39.999 ord, ikke-dansksproget forfatter, for voksne (oversat)
  5. 1-39.999 ord, for børn og unge (barn/ung)
 6. Nominerbarhed
  1. Alle værker, der først blev udgivet på dansk i løbet af kalenderåret i genren science fiction på mindre end 40.000 ord kan nomineres til Niels Klim-prisen i deres respektive kategorier.
   1. Værker som tegneserier, grafiske romaner og lignende værker skal placeres i en eksisterende kategori, som det anses for hensigtsmæssigt af Niels Klim-administratoren, baseret primært på deres ord-antal.
   2. Niels Klim-administratoren bestemmer i tvivlstilfælde, om et værk kan nomineres.
  2. Udgået
  3. Ord-antal for oversatte værker skal baseres på det danske ord-antal.
  4. Værker, der endnu ikke er udgivet til offentligheden, f.eks. korrekturkopier til et kommende værk eller værker, der udgives i et adgangskodebeskyttet eller begrænset distributionsværksted, er ikke berettiget til nominering eller den endelige afstemning, før værket rent faktisk er frigivet og tilgængeligt for den generelle offentlighed.
  5. En novelle, langnovelle eller kortroman baseret på en tidligere offentliggjort version af værket kan ikke nomineres.
  6. Værker er nominerbare, uanset om deres forfattere er medlemmer af Niels Klim-systemet.
 7. Tilbagetrækninger
  1. Forfatteren af ethvert nominerbart værk kan trække det fra overvejelse i et givet år og anmode om, at en senere udgave overvejes til prisen, men kun i to specifikke tilfælde:
   1. Hvis det forekom som en offentliggørelse med begrænset oplag, eller
   2. Hvis forfatteren finder den offentliggjorte version uacceptabel som følge af redaktionelle ændringer eller produktionsfejl.
  2. Forfatteren skal fremlægge en skriftlig anmodning om tilbagetrækning til Niels Klim-administratoren.
  3. For at en senere udgave af et trukket værk skal være nominerbart, skal forfatteren fremlægge en skriftlig anmodning om genindførelse til Niels Klim-administratoren.
  4. Nomineringer accepteres ikke for et værk, der er trukket fra nominerbarhed, og sådanne nomineringer af værket kan heller ikke overføres til fremtiden.
  5. En forfatter kan permanent trække et værk fra nominerbarhed ved at afgive en skriftlig anmodning til Niels Klim-administratoren. Intet værk, der således er trukket tilbage, kan nomineres til Niels Klim-prisen.
  6. Hvis et værk udgivet sidst på året trækkes tilbage efter 1. november og har modtaget nomineringer, vil disse nomineringer være ugyldige. Medlemmet/rne, der nominerede værket, får lov til at vælge erstatningsnomineringer.
 8. Alle ikke-blacklistede medlemmer af Niels Klim-systemet er berettiget til at foretage nomineringer i løbet af NOMINERINGSPERIODEN.
 9. Værker må ikke nomineres af deres forfattere, redaktører, udgivere eller agenter, af ægtefæller eller partnere til deres forfattere eller af nogen anden part med monetær interesse i værket.
 10. Du kan komme med poster til forslagslisten ved at skrive til Niels Klim-administratoren. Alle er berettiget til at tilføje poster til denne liste, som skal kontrolleres for dubletter og fejl af Niels Klim-administratoren en gang om måneden.
 11. Den officielle NOMINERINGSPERIODE starter den 15. november og fortsætter til den 15. februar. Nomineringer accepteres via en sikker webbaseret formular.
  1. Kun ikke-blacklistede medlemmer skal være berettiget til at nominere værker til DEN ENDELIGE STEMMESEDDEL.
  2. Nomineringer skal behandles som fortrolige oplysninger, og kun navnene på værkerne og antallet af nomineringer vil være tilgængelige for andre medlemmer eller offentligheden.
  3. Hvert berettiget medlem kan nominere højst fem forskellige værker pr. kategori og må ikke nominere noget værk mere end én gang.
  4. Nomineringerne tælles af Niels Klim-administratoren og optællingen kontrolleres af udvalget. Herefter skal Niels Klim-administratoren komponere DEN ENDELIGE STEMMESEDDEL.
 12. DEN ENDELIGE STEMMESEDDEL skal bestå af de seks værker i hver kategori, der modtager flest nomineringer.
  1. I tilfælde af at nul (0) værker er nomineret i en given kategori, gives der ingen pris i den pågældende kategori.
  2. I tilfælde af at mindre end seks (6) værker er nomineret i en given kategori, vil alle værker blive noteret på DEN ENDELIGE STEMMESEDDEL.
  3. I tilfælde af lighed i antallet af nomineringer inden for en kategori skal alle lige værker vises på DEN ENDELIGE STEMMESEDDEL, men under ingen omstændigheder vil mere end i alt seks værker blive opført pr. kategori, medmindre der er et lighed på den sidste post. I så fald tages alle de således lige værker med, uanset antal.
  4. DEN ENDELIGE STEMMESEDDEL skal offentliggøres senest 20. februar.
  5. DEN ENDELIGE STEMMESEDDEL skal stilles til rådighed for afstemning den 1. marts via en sikker webformular.
  6. Kun ikke-blacklistede medlemmer er berettiget til at stemme.
  7. Afstemningen vil være åben indtil 30. marts for ikke-blacklistede medlemmer.
  8. Der må ikke afgives mere end en stemme pr. kategori pr. medlem.
  9. Alle stemmer er optalt inden ceremonien.
  10. Værket i hver kategori, der modtager flest stemmer, vil blive erklæret vinderen.
  11. I tilfælde af stemmelighed efter afstemning på DEN ENDELIGE STEMMESEDDEL, vil det samlede antal nomineringer modtaget for hvert værk afgøre vinderen. Hvis antallet af nomineringer også er lige, skal ligheden erkendes, og alle sådanne lige værker skal modtage prisen.
  12. I tilfælde, hvor en kategori har mange nominerede, kan det indføres, at en tekst skal nomineres mere end én gang for at komme på stemmesedlen.
 13. Udgået
 14. Udgået
 15. Udgået
 16. Vinderne af Niels Klim-prisen annonceres på en årlig Niels Klim-ceremoni.
 17. Fortolkningen af disse regler og alle spørgsmål vedrørende nominerbarhed, tilbagetrækninger, nomineringer, afstemninger mv. afgøres af Niels Klim-administratoren, og kan appeleres til udvalget. Afgørelsen kan appeleres til udvalget af en forfatter eller en instruktør eller en forfatter af en dramatisk produktion. Udvalgets afgørelse kan kræves omgjort, inklusive offentliggørelse af sagen til fandom.

Ændringer i disse regler ved foreslåes ved at blive publiceret offentligt, fx i et fanzine eller på en blog. Niels Klim-prisens talerør gør opmærksom på, at et forslag er på bordet. Efter en evt. debat forestår Niels Klim-udvalget en afstemning. Resultatet af en afstemning træder i kraft det følgende år.

Nuværende regler vedtaget ved afstemning 5/3-11/3-’18.