Niels Klim og snart december-nyt

Nomineringsperioden er i gang! Du kan nominere helt frem til 15. februar.

Der bliver stadig skrevet ting på listen, i takt med at jeg får oplysningerne. Nu er der således blevet skrevet 3 nye bøger på, med i alt 16 nye værker. Det drejer sig om Løb, Sidste omgang og Transfervindue. Dermed er vi oppe på 110 værker. Husk dog, du kan altid skrive ting på i hånden, når du nominerer, hvis noget mangler fra listen.

Udrejsefuckingcenter

Jeg har lige set tv om et udrejsecenter.

For et par dage siden skrev jeg om, at mennesker som minimum bør have ret til mad, husly og sundhed. Udrejsecentret glipper på et par punkter.

  • Der er ikke noget fornuftigt at lave. Du har ikke engang dit eget tv. Du kan ikke arbejde. De fleste muligheder er desuden begrænset af, at du i princippet skal rejse i morgen. Det lyder enormt kedeligt. Og mange bliver psykisk påvirket af situationen.
  • Usikkerheden i sig selv. Skal jeg rejse i morgen? Den kan også være hård for psyken.

Det er med andre ord folks sundhed, der er i klemme.

Ingen fortjener den behandling. Ingen.

Mad, husly og sundhed

Der har lige været valg. Hvad ville jeg ønske, kandidaterne havde sagt? Hvordan ville jeg selv formulere et partiprogram?

Den korte version er: mad, husly og sundhed til alle.

Uanset om man er barn, studerende, nybagt forælder, ældre, syg, handicappet, arbejdsløs, flygtning eller på anden vis i en gruppe, der ikke lige tager et job, finder en lejlighed og køber noget mad, så skal man have mad og husly. Heldigvis er der støtteordninger på plads til de fleste grupper. Bliver alle mætte, varme og tørre? Det lyder, som om det kniber for nogle grupper. Det må vi have fikset.

Nogle grupper er svære at hjælpe. Nogle kan bare ikke det der med selv at betale huslejen. Nogle har brug for at sove under åben himmel hver nat, vågne et nyt sted hver morgen. Så må ordningerne se lidt anderledes ud, men de skal stadig være der.

De stærke hjælper de svage. Så enkelt er det. Selvom stat og kommune administrerer det, selvom de stærke ikke længere kender de svage personligt, så gør vi det alligevel. Mennesker passer på hinanden. Sådan er vi bygget.

Og hold så op med den evige kontrol. Her er pengene, no questions asked. Jeg er ligeglad med, om du også tjener penge selv. Det er meget lettere og billigere bare at give til alle.

Jamen, hvad med den dovne kontanthjælpsmodtager? Nix. Find en anden måde at motivere ham/hende på.

Alt hvad der har med sundhed at gøre, læge, sygehus, medicin, tandlæge, psykiater, psykolog, bør være gratis. Igen, den sunde hjælper den syge.

En del af sundhed er, at have noget passende at tage sig til. Skole, studier, job. Der er mange muligheder. Igen, nogle kan finde ud af alt det der selv, nogle skal have lidt eller meget hjælp.

De fleste af os har også brug for at være sammen med andre mennesker for rigtig at fungere. Nogle kan selv, nogle …

Det kunne være så enkelt. Og ja, vi skal også snakke om kunst og litteratur, sex og vold på tv, korruption og alt det andet, et samfund skal have styr på. Kan vi ikke bare godt sikre, at alle går mætte i en rar seng, før vi fikser resten?

Hvordan kan du overhovedet sove om natten, når du kan hjælpe en bror eller søster, men i stedet får bil nr. 3, eller et større gyldent håndtryk?

Police brutality?

A 34 year old man from Algier was being forced to leave Denmark, 20 November in the morning. He was accompanied by the police and being sent to Paris. Instead he ended up unconscious and in an ambulance. 2 days later he died.

The incident in the plane was very dramatic. Apparently 2 police officers were on top of him while a 3rd kept him in the seat. A witness described them as very tough.

Martin Henriksen is the chair of Foketingets committee for integration. Before any investigation has been done, he’s already sure, that the police was professional in handling an unruly foreigner.

Source: Steffen Groth: Tragedien i Kastrup og frapperende politisk kynisme.

Kommaregler

Som korrekturlæser lærte jeg på et tidspunkt de gældende kommaregler. Detaljerne er snørklede, men det overordnede er faktisk ret simpelt.

FAKTA

KOMMAREGLERNE

1 Sæt komma ved opremsninger (jeg kan lide te, kaffe og kakao)

2 Sæt komma ved selvstændige sætningsdele (vi skal spise, farfar)

3 Sæt komma mellem helsætninger (jeg kan lide te, og farfar kan lide kaffe)

4 Sæt komma, når en ledsætning slutter (når vi har spist, skal vi have kaffe)

5 Det er valgfrit, om man vil sætte komma, når en ledsætning begynder. Sprognævnet anbefaler, at man lader være (vi skal have kaffe(,) når vi har spist)

6 Sæt komma for at undgå misforståelser (køb noget te, og lidt fløde til kaffen)

Kilde: Dansk Sprognævn

Og min kilde til alt det her er Politiken, 6/11.

Niels Klim-reglerne: 3 detaljer og noget lidt større

I forbindelse med, at det fornylig blev godkendt at bruge min oversættelse af reglerne for 2018, kom der også et par konkrete ændringer på bordet, vi nu ser på for sig selv. Og så er der også noget debat tilovers fra sidste år.

Forslag 1: Uddyb fandom

Lige nu siger regel 17:

  • Fortolkningen af disse regler og alle spørgsmål vedrørende nominerbarhed, tilbagetrækninger, nomineringer, afstemninger mv. afgøres af Niels Klim-administratoren, og kan appeleres til udvalget. Hvis en forfatter eller en instruktør eller en forfatter af en dramatisk produktion er uenig i en beslutning fra udvalget, kan han eller hun anmode om en yderligere klage til udvalget ved at fremlægge en kort sammenfatning af årsagerne til klagen. På dette tidspunkt skal udvalget give et resumé af deres beslutning til fandom, og hvis to fans derefter mener, at en appel er berettiget, afgøres beslutningen endeligt af udvalget.

Med dette menes: Ligesom en afstemning om reglerne foretages blandt fandom, der orienteres via mail, hjemmesider og lignende, så vil eksistensen af en sådan klage blive delt med fandom, der kan beslutte, at klagen skal behandles igen.

Er der behov for at ændre formuleringen, så dette bliver tydeligere?

Forslag 2: Uddyb hvordan regler ændres

Lige nu afsluttes reglerne således:

  • Ændringer i disse regler ved foreslåes ved at blive publiceret offentligt, fx i et fanzine eller på en blog. Niels Klim-prisens talerør gør opmærksom på, at et forslag er på bordet. Efter en evt. debat forestår Niels Klim-udvalget en afstemning. Resultatet af en afstemning træder i kraft det følgende år.

Er der behov for at uddybe eller omformulere dette? Måske er forslag 1 og 2 i virkeligheden det samme, hvis der suppleres med en definition af “fandom”?

Forslag 3: Uddyb blacklisting

Lige nu indeholder reglerne ikke en definition af, hvad blacklisting er. (Tidligere debat.) Denne formulering foreslåes:

18. Ved blacklisting forstås, at medlemmer af Niels Klim-systemet, der ikke følger reglerne, kan blive udelukket fra at nominere og stemme. Blacklisting vedtages af udvalget, i trivielle tilfælde af administratoren.

Forslag 4: Færre børnebøger

Lige nu sker der det, at børne- og ungdomsbøger ofte bliver nomineret i kategorien kortroman. Der udkommer ikke så mange kortromaner for voksne. Skal der gøres noget ved det? (Tidligere debat.) Bemærk: Niels Klim-prisen bliver som udgangspunkt givet til noveller, fordi det bobler i den længde, med mange gode historier. Fornemmelsen overfor romaner er ikke den samme (eller?), derfor eksisterer kategorien roman ikke. Fornemmelsen for kortromaner er lidt den samme. Anyway. Her er de allerede diskuterede muligheder.

  1. Systemet virker. Lad det være. Således var der i 2016 nomineret en børnebog, men den vandt ikke.
  2. Lav en ny kategori for børne- og ungdomsbøger.
  3. Nedlæg kategorien kortroman.
  4. Læg kategorierne langnovelle og kortroman sammen.

Forslag 5: Flyt ordgrænserne

I Danmark er vi ikke bevidste om, om noget er en novelle, langnovelle eller kortroman. 7.500, 17.500, 40.000, det er ikke tal, vi går rundt med i hovedet. Grænserne bør derfor flyttes. Men til hvad?

Dit job

Nu er dit job at pille de her forslag fra hinanden! Hvis du ikke synes om dem, altså. Når debatten dør ud, så bliver afstemningen startet. Forhåbentlig når vi det i 2017, så ændringerne tager effekt i 2018.

Niels Klim nyt, november

Afstemningen fornylig blev afviklet i god rod og orden. Reglerne for 2018 blev godkendt som en fair oversættelse af den engelske tekst + danske forhold. Dejligt.

Der fremkom også et par punkter, der vil blive taget op snarest.

Endnu et par dejlige værker er kommet på forslagslisten for 2017, der nu er oppe på 96 værker. Og nu begynder nomineringen jo snart! Men bare rolig, den kører frem til 15. februar.