Kommaregler

Som korrekturlæser lærte jeg på et tidspunkt de gældende kommaregler. Detaljerne er snørklede, men det overordnede er faktisk ret simpelt.

FAKTA

KOMMAREGLERNE

1 Sæt komma ved opremsninger (jeg kan lide te, kaffe og kakao)

2 Sæt komma ved selvstændige sætningsdele (vi skal spise, farfar)

3 Sæt komma mellem helsætninger (jeg kan lide te, og farfar kan lide kaffe)

4 Sæt komma, når en ledsætning slutter (når vi har spist, skal vi have kaffe)

5 Det er valgfrit, om man vil sætte komma, når en ledsætning begynder. Sprognævnet anbefaler, at man lader være (vi skal have kaffe(,) når vi har spist)

6 Sæt komma for at undgå misforståelser (køb noget te, og lidt fløde til kaffen)

Kilde: Dansk Sprognævn

Og min kilde til alt det her er Politiken, 6/11.

Niels Klim-reglerne: 3 detaljer og noget lidt større

I forbindelse med, at det fornylig blev godkendt at bruge min oversættelse af reglerne for 2018, kom der også et par konkrete ændringer på bordet, vi nu ser på for sig selv. Og så er der også noget debat tilovers fra sidste år.

Forslag 1: Uddyb fandom

Lige nu siger regel 17:

 • Fortolkningen af disse regler og alle spørgsmål vedrørende nominerbarhed, tilbagetrækninger, nomineringer, afstemninger mv. afgøres af Niels Klim-administratoren, og kan appeleres til udvalget. Hvis en forfatter eller en instruktør eller en forfatter af en dramatisk produktion er uenig i en beslutning fra udvalget, kan han eller hun anmode om en yderligere klage til udvalget ved at fremlægge en kort sammenfatning af årsagerne til klagen. På dette tidspunkt skal udvalget give et resumé af deres beslutning til fandom, og hvis to fans derefter mener, at en appel er berettiget, afgøres beslutningen endeligt af udvalget.

Med dette menes: Ligesom en afstemning om reglerne foretages blandt fandom, der orienteres via mail, hjemmesider og lignende, så vil eksistensen af en sådan klage blive delt med fandom, der kan beslutte, at klagen skal behandles igen.

Er der behov for at ændre formuleringen, så dette bliver tydeligere?

Forslag 2: Uddyb hvordan regler ændres

Lige nu afsluttes reglerne således:

 • Ændringer i disse regler ved foreslåes ved at blive publiceret offentligt, fx i et fanzine eller på en blog. Niels Klim-prisens talerør gør opmærksom på, at et forslag er på bordet. Efter en evt. debat forestår Niels Klim-udvalget en afstemning. Resultatet af en afstemning træder i kraft det følgende år.

Er der behov for at uddybe eller omformulere dette? Måske er forslag 1 og 2 i virkeligheden det samme, hvis der suppleres med en definition af “fandom”?

Forslag 3: Uddyb blacklisting

Lige nu indeholder reglerne ikke en definition af, hvad blacklisting er. (Tidligere debat.) Denne formulering foreslåes:

18. Ved blacklisting forstås, at medlemmer af Niels Klim-systemet, der ikke følger reglerne, kan blive udelukket fra at nominere og stemme. Blacklisting vedtages af udvalget, i trivielle tilfælde af administratoren.

Forslag 4: Færre børnebøger

Lige nu sker der det, at børne- og ungdomsbøger ofte bliver nomineret i kategorien kortroman. Der udkommer ikke så mange kortromaner for voksne. Skal der gøres noget ved det? (Tidligere debat.) Bemærk: Niels Klim-prisen bliver som udgangspunkt givet til noveller, fordi det bobler i den længde, med mange gode historier. Fornemmelsen overfor romaner er ikke den samme (eller?), derfor eksisterer kategorien roman ikke. Fornemmelsen for kortromaner er lidt den samme. Anyway. Her er de allerede diskuterede muligheder.

 1. Systemet virker. Lad det være. Således var der i 2016 nomineret en børnebog, men den vandt ikke.
 2. Lav en ny kategori for børne- og ungdomsbøger.
 3. Nedlæg kategorien kortroman.
 4. Læg kategorierne langnovelle og kortroman sammen.

Forslag 5: Flyt ordgrænserne

I Danmark er vi ikke bevidste om, om noget er en novelle, langnovelle eller kortroman. 7.500, 17.500, 40.000, det er ikke tal, vi går rundt med i hovedet. Grænserne bør derfor flyttes. Men til hvad?

Dit job

Nu er dit job at pille de her forslag fra hinanden! Hvis du ikke synes om dem, altså. Når debatten dør ud, så bliver afstemningen startet. Forhåbentlig når vi det i 2017, så ændringerne tager effekt i 2018.

Niels Klim nyt, november

Afstemningen fornylig blev afviklet i god rod og orden. Reglerne for 2018 blev godkendt som en fair oversættelse af den engelske tekst + danske forhold. Dejligt.

Der fremkom også et par punkter, der vil blive taget op snarest.

Endnu et par dejlige værker er kommet på forslagslisten for 2017, der nu er oppe på 96 værker. Og nu begynder nomineringen jo snart! Men bare rolig, den kører frem til 15. februar.

Oversatte Niels Klim-regler, afstemning

Reglerne for 2018 er der lidt mere gummi i. På denne side har jeg oversat reglerne fra 2017 til dansk og til danske forhold. Der er således små ændringer hist og her og alle vegne:

 • Trivielle ændringer, som egentlig bare er at flytte lidt rundt på nogle formuleringer, samtidig med oversættelsen.
 • Ændre kategorierne fra “dansk” og “udenlandsk” forfatter til “dansksproget” og “ikke-dansksproget” forfatter. Meningen er, at der skelnes mellem, om værket originalt blev offentliggjort på dansk eller ej.
 • Der skelnes ikke mellem, hvor elektroniske tekster offentliggøres. Det er således ikke nødvendigt at skrive, at det er sådan.
 • Fristen for at trække en tekst forlænges. Sådan er reglen blevet brugt i praksis.
 • Man kan ikke stemme på papir. Dette fjernes derfor fra reglerne.
 • Fristen for, hvornår stemmerne skal være optalt, strækkes. Sådan er reglen blevet brugt i praksis.
 • Niels Klim-udvalgets “herre” er fandom. Sproget er rettet til for at reflektere dette.

Dokument med ændringer. Det tager ca. 5 minutter at læse.

Hermed holdes afstemningen for at godkende oversættelsen af reglerne for 2018. Den kører 3/11-9/11.

Det virker måske lidt bureaukratisk det her. Men der er andre forslag til ændringer på vej, og de kræver, at vi lige har det her på plads først.