The Hugo ceremony 2020, notes

Work in progress. Times are not 100% accurate, typically subtract 10-20 seconds.Hugo ceremony in full.Intro (18.00)

 • GRRM
 • Music in the beginning, start over
 • Recorded in movie theater
 • Reference to Zoom etc.
 • Live
 • Saudi Arabia, bid again
 • China, bid again
 • Pronunciation: Lagos
 • Tiny letters in sign (see example below)
 • Noise in background
 • General description of Hugo
 • “There might be cats” 😁
 • Jokes without laughter
 • His first Hugo ceremony
 • Rubber chicken

Lodestar (33.24)

 • Recorded
 • Notice the new hat
 • Switch to live (36.12)
 • Explain procedure
 • Announce winner
 • Winner, no sound (38.04)
 • Winner, with sound (38.49)

Astounding (39.45)

 • Campbell!!!
 • First ♀️ winner, 1968
 • Trying out the subtitles for a little while, they are bad; best traumatic series
 • Hugo history and GRRM history
 • Sign, scrambled sound (49.21)
 • Rotating GRRM (49.57)
 • Winner (51.06)
 • POC get lower payments, sexual harassment etc.

About Hugo trophy (52.48)

 • The Oscar guy has 0 balls
 • Juicer!
 • Star Trek
 • The designer (1.02.34)
 • GRRM (1.05.07)
 • The Tiptree award?
 • Hugo = excellence
 • Hugo includes awards for fans

Best fancast (1.10.16)

 • Winner (1.14.52)

Best fanzine (1.16.23)

 • Winner (1.19.07)
 • BLM
 • Corona

DUFF + GUFF (1.21.25)

 • GRRM

Best fan writer (1.22.58)

 • Low sound
 • Winner (1.25.08)

Best fan artist (1.28.40)

 • Nice list of nominees
 • Winner (1.31.36)
 • Art

Best semiprozine (1.32.42)

 • GRRM
 • “The vegetable people”
 • FIYAH!
 • Winner (1.39.26)
 • 1st Black woman winner in this category

In memoriam (1.43.50)

 • Music reminds me of Mike Oldfield and The Songs of Distant Earth

Best professional artist (1.56.27)

 • GRRM
 • Winning, losing…
 • Winner (2.00.55)
 • (Trump)

(2.03.00)

Another reaction: Some Reflections on the 2020 Hugo Ceremony a.k.a. Reminiscing with George.

Dansk racisme

Åh, jeg ved ikke, jeg bliver så vred.

Jeg bliver vred over, at den danske lov indeholder noget om håndtryk, udelukkende fordi kravet om håndtryk rammer nogen, “man” ikke kan lide.

Eller burkaloven, der ikke kunne hedde sådan eller formuleres sådan, og endte med på snirklet vis at løse et problem, der ikke eksisterede i den virkelige verden. Og i øvrigt ramte for bredt.

Eller det her med ghettoer, hvor de ikke-vestlige skal tælles, fordi deres eksistens gør tingene værre.

Der er sikkert flere eksempler.

Oveni det skal vi høre, at danskere ikke er racistiske.

Ja, det var bare det, jeg ville sige. Jeg bliver vred.

Kulturtyveri og Melodi Grand Prix

Ja, ja, jeg ved godt, at det ikke helt er det, det hedder. Her er Wikipedias definition:

Kulturel appropriation, til tider kaldet kulturelt misbrug og i dansksprogede medier undertiden oversat til kulturel tilegnelse eller kulturelt tyveri, er anvendelsen af elementer fra en kultur af medlemmerne af en anden kultur. Dette kan være kontroversielt, når medlemmer af en dominerende kultur approprierer fra dårligt stillede minoritetskulturer.

Jeg er nok ikke den første, der præsenterer dig, kære læser, for dette begreb.

Jeg sysler med, at begrebet ikke bliver brugt bredt nok. Når fx en kendt amerikansk skuespiller og komiker laver en film om Melodi Grand Prix, så er der tale om k.a. (Om Europa er dårligere stillet end USA, det kan vi snakke om en anden dag.)

(Hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om: Trailer. Uddrag. Sammendrag.)

Okay. Hvad gør den her film?

 • Den tager noget, som i hvert fald nogle europæere sætter stor pris på, og bruger det som basis for en komedie.
 • Den gør det helt på egne vilkår, således at amerikanske og britiske skuespillere skal spille islændinge, uden nødvendigvis at ramme en korrekt accent. (Amerikanere kan alligevel ikke høre forskel.)
 • Spoiler alert: En del af handlingen er, at en bunke islændinge dør, for at vi kan nå det rigtige sted hen (at Island bliver repræsenteret af en dårlig (?) sang).

Mere kan jeg ikke sige uden at se filmen. Men jeg har også allerede en dårlig smag i munden.

Det er i øvrigt ikke svært at finde folk, der er enige med mig. Se fx Wiwi Jury: Iceland’s Fire Saga with “Volcano Man” (Eurovision movie).

Pronunciation is important

And no, that’s not how you pronounce

 • Feng shui
 • Jules Verne
 • Camus
 • Jenny Lind
 • Greta Thunberg
 • Kierkegaard
 • H.C. Andersen (yeah, you missed the thing with the initials too)

BTW, Danes aren’t immune to this. Let me just mention Femø and Wozniacki.

If you cast people to sound German, make it easy for yourself: Cast a German. Etc.

Or to put it another way: Keep an eye on my soundcloud. I already have more than 10 words.

Hjælpepakker

Jeg er blevet opmærksom på noget sært.

Sidste år blev der vedtaget en lov, der bl.a. sagde:

§ 27.
Hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige.

Stk. 2.
Størrelsen af en erstatning i medfør af stk. 1 fastsættes af epidemikommissionen efter forhandling med skadelidte. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningspligten eller erstatningens størrelse, påhviler det kommissionen at indbringe erstatningsspørgsmålet for domstolene.

Det må jo siges at være vigtigt, at det er sådan, når nu en epidemi kom rullende.

Imidlertid blev teksten ændret i en ny lov. 17. marts, dvs. et par dage efter nedlukningen begyndte, kom der til at stå sådan:

§ 27. Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

Stk. 2.
Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

Jeg er ikke ekspert, men for mig lyder det som om, loven nu siger enten noget meget mindre eller noget helt andet. Og det må have påvirket hjælpepakkerne enormt.

Er der nogen, der kan oplyse mig?