Kulturtyveri og Melodi Grand Prix

Ja, ja, jeg ved godt, at det ikke helt er det, det hedder. Her er Wikipedias definition:

Kulturel appropriation, til tider kaldet kulturelt misbrug og i dansksprogede medier undertiden oversat til kulturel tilegnelse eller kulturelt tyveri, er anvendelsen af elementer fra en kultur af medlemmerne af en anden kultur. Dette kan være kontroversielt, når medlemmer af en dominerende kultur approprierer fra dårligt stillede minoritetskulturer.

Jeg er nok ikke den første, der præsenterer dig, kære læser, for dette begreb.

Jeg sysler med, at begrebet ikke bliver brugt bredt nok. Når fx en kendt amerikansk skuespiller og komiker laver en film om Melodi Grand Prix, så er der tale om k.a. (Om Europa er dårligere stillet end USA, det kan vi snakke om en anden dag.)

(Hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om: Trailer. Uddrag. Sammendrag.)

Okay. Hvad gør den her film?

 • Den tager noget, som i hvert fald nogle europæere sætter stor pris på, og bruger det som basis for en komedie.
 • Den gør det helt på egne vilkår, således at amerikanske og britiske skuespillere skal spille islændinge, uden nødvendigvis at ramme en korrekt accent. (Amerikanere kan alligevel ikke høre forskel.)
 • Spoiler alert: En del af handlingen er, at en bunke islændinge dør, for at vi kan nå det rigtige sted hen (at Island bliver repræsenteret af en dårlig (?) sang).

Mere kan jeg ikke sige uden at se filmen. Men jeg har også allerede en dårlig smag i munden.

Det er i øvrigt ikke svært at finde folk, der er enige med mig. Se fx Wiwi Jury: Iceland’s Fire Saga with “Volcano Man” (Eurovision movie).

Pronunciation is important

And no, that’s not how you pronounce

 • Feng shui
 • Jules Verne
 • Camus
 • Jenny Lind
 • Greta Thunberg
 • Kierkegaard
 • H.C. Andersen (yeah, you missed the thing with the initials too)

BTW, Danes aren’t immune to this. Let me just mention Femø and Wozniacki.

If you cast people to sound German, make it easy for yourself: Cast a German. Etc.

Or to put it another way: Keep an eye on my soundcloud. I already have more than 10 words.

Hjælpepakker

Jeg er blevet opmærksom på noget sært.

Sidste år blev der vedtaget en lov, der bl.a. sagde:

§ 27.
Hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige.

Stk. 2.
Størrelsen af en erstatning i medfør af stk. 1 fastsættes af epidemikommissionen efter forhandling med skadelidte. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningspligten eller erstatningens størrelse, påhviler det kommissionen at indbringe erstatningsspørgsmålet for domstolene.

Det må jo siges at være vigtigt, at det er sådan, når nu en epidemi kom rullende.

Imidlertid blev teksten ændret i en ny lov. 17. marts, dvs. et par dage efter nedlukningen begyndte, kom der til at stå sådan:

§ 27. Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

Stk. 2.
Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

Jeg er ikke ekspert, men for mig lyder det som om, loven nu siger enten noget meget mindre eller noget helt andet. Og det må have påvirket hjælpepakkerne enormt.

Er der nogen, der kan oplyse mig?

Sofatrekkie 25,5

Det her skulle egentlig være del af min klumme Sofatrekkie i Novum nr. 136. I første omgang blev det så slettet af redaktøren og efter omskrivning puttet i kø til det følgende nummer. Men der er det så også endt med at blive slettet. Så nu kommer det her i stedet.

Fornylig lagde jeg op til en snak om forkortelsen “sci-fi” på Facebook. Det er svært at komme med en konklusion. Der var vist en enkelt, der ikke bruger udtrykket og ikke bryder sig om det. Nogle bruger det selv, nogle gør ikke. Nogle forbinder det med ikke-bog-fans. Nogle ved ikke engang, at andre finder det problematisk.

I disse tider med identitetspolitik (og jeg er ikke helt sikker på, jeg kan lide det ord), så støder man jævnligt på udtalelser som “sig ikke neger, sig sort” eller “sig ikke lebbe, sig lesbisk”. (Personligt løber jeg stadig lidt rundt i det der med “neger”, fordi jeg ikke vidste bedre indtil for et par år siden.) Jeg kender også til en anden diskussion: Siger man “autist” eller “person med autisme”?

Der er også andre områder, hvor man kan komme på glatis, fordi man støder på en fagperson. De fleste af os mener med “manke” den der stribe hår, hesten har ned langs ryggen. Den kan flettes. Hestefolk mener “manke” = skulder. Lige nu er der vist også en diskussion om coronavirus. Fordi teknisk set er det jo kun en bestemt slags, vi har problemer med, og den hedder – noget, jeg har glemt igen.

For nu at komme tilbage til sci-fi. Det er typisk ældre, bogfokuserede fans, der giver et spjæt, hvis man siger sci-fi. Man kan jo diskutere, om science fiction (og hvordan man forkorter det korrekt) er del af ens identitet eller mere en slags fagsprog. Men der er i hvert en slags ønske om, at fans, der er yngre og/eller mere film- og tv-fokuserede, ville tilegne sig den her sprogbrug. Og det er i tidens ånd, at vi respekterer den slags ønsker, også når de kommer fra mindretal.

Eller hvad?

Og man kunne tilføje spørgsmålet: Er min behandling af det her emne kontroversiel?

Coronafølelser: Dr. Li Wenliang

Hvordan føles det at være en af de første, der opdager en ny sygdom, der kan blive til en epidemi?

Dr. Li Wenliang skrev i en chatgruppe (for studiekammerater, der altså også er læger), at man havde bemærket en gruppe af syge, der havde arbejdet det samme sted og så ud til at have den samme sygdom. Han skrev også, at det kunne være en god idé at beskytte sig mod sygdom, også for familie og venner. Han bad om diskretion, men dette blev ikke overholdt, og han blev meget ærgerlig og vred over dette i første omgang.

Forresten. Her er hvordan man udtaler Li Wenliang:

li_bbc

Kort tid efter blev han hentet til afhøring af myndighederne. Han blev bl.a. bedt om at skrive under på en erklæring om, at han forstod, at han havde gjort noget forkert og ikke ville gøre det igen. Der er forskellige oversættelser af hans underskrift, men det går på, at han erklærer, at han kan rette sig efter anvisningerne og at han forstår. Dette “jeg kan, jeg forstår” er siden blevet et motto for hans “fans”.

CNN spurgte, hvordan han havde det med hændelsen. “Jeg var lidt bange. Bange for at blive tilbageholdt. Bange for at min familie ville blive bekymret.”

I et interview med New York Times fortalte ham om at føle sig uretfærdigt behandlet. Og at være meget ked af, at folk mistede familiemedlemmer. Det gjorde ham glad, når patienter var tilfredse med deres behandling.

Han har senere erklæret, at han mener, at et samfund bør have plads til mere en én stemme, og at man ikke bør bruge offentlig magt til at blande sig.

Da man i en lidt generel udmelding beklagede politiets adfærd, blev han lettet.

I sit arbejde blev han selv smittet. Han blev også testet på flere forskellige måder. Til sidst blev det bekræftet, at det var den nye sygdom, han var ramt af. Han delte dette på sociale medier sammen med en emoji af en hund, der ruller med øjnene og har tungen hængende ud. Han savnede sin familie.

li_sn

Senere døde han.

I praksis blev han en whistleblower (fløjteblæser), fordi han spredte information, myndighederne ikke så gerne så spredt. Hans tilhængere mindes ham bl.a. ved at blæse i fløjter.

Kilder:

Niels Klim-nyt, maj

Der er desværre ikke så meget nyt fra Niels Klim-prisen i øjeblikket. Priserne for 2019 skulle uddeles næste weekend, men Dancon er aflyst, og der er ikke rigtig basis for at lægge en ny plan endnu. Så vi må se.

Jeg er heller ikke kommet i gang med værkerne fra 2020. Men lige pludselig er den der, og så begynder listen at fylde op.

Jeg håber dog ikke, at det forhindrer dig i at læse ny science fiction på dansk. Der udkommer stadig en masse af det, og i øjeblikket er der ovenikøbet nogen, der får afprøvet det her med at læse ebøger, så vi fortsat kan følge med, selvom det fysiske bibliotek (som jeg i hvert fald benytter mig meget af) har låste døre.

God læselyst.

Far til fire fejrer (f)jul

Min interesse for julefilm er steget pga. julefilmspodcasten Tinseltown. Derfor har jeg det også fint med at se en julefilm i april. Aktuelt drejer det sig om Far til fire i byen. Det er den med “Julebal i nisseland”. Og det var det eneste, jeg vidste om den på forhånd.

Efter at have set den har jeg bl.a. behov for at skitsere “plottet”, fordi der er flere forskellige tråde, der løber rundt mellem hinanden.

 • Intro. De gjorde det ordentligt dengang.
 • Besøg i Tivoli. Garden spiller “Det er sommer, det er sol, og det er søndag”. Onkel Anders falder i søvn på en bænk. Tur i rutsjebanen. Børnene møder Kjeld og Hanne.
 • Morgen. De har sovet over sig. Det er Pers første skoledag. Søs vrider om på foden, så Per bliver fulgt af onkel Anders. Per møder rektor med det samme.
 • Fru Sejersen har møvet sig ind og gør rent. Og givet Søs grødomslag til foden. Og sender Per til købmanden.
 • Søs: Peter (lægestuderende; kæreste?) kommer for at se til foden. Han har lige fået en ny elev.
 • Per: En hund følger med til købmanden. Og med hjem. Per siger nej, men alligevel kommer den ind i huset. Far lukker den ud. Om natten kommer den tilbage. Per lukker den ind. Næste morgen bliver han sendt hen og aflevere hunden til sin ejer. Per tilbyder at købe hunden. Prisen er 100 kr. Og så starter en ny skoledag. Ret hurtigt bliver han sendt udenfor døren.
 • Mie og Ole: Torben hiver Mie i håret. Og niver hende. Hun skriger og bliver så, ak, sendt udenfor døren.
 • Per: Hjemme igen. Per prøver at låne 100 kr. af onkel Anders.
 • Far: Onkel Anders får at vide, at Far er sagt op. Det skete for flere måneder siden. Det træder i kraft 1. januar. Far regnede med, det ville gå i orden, men i dag fik en ny stillingen. Far vil fortælle børnene det efter aftensmaden. Søs tilføjer, at så må de spare på pengene.
 • Søs: Hænger et skilt op om værelse til leje. En mand klædt som murer (Erik) slår til. Han vil flytte ind dagen efter.
 • Mie og Ole: Mie slår en flødebolle op i Torbens ansigt. Rektor fortæller klassen, at der bliver stjålet penge på skolen. Torben siger, at det nok er Mie, fordi hun var udenfor døren. Ole og Torben slås. Mie løber hjem. Peter kører hende tilbage til skolen. Per er udenfor døren igen. Torben lusker rundt og kigger i frakkelommer. Per løber straks hen for at sige det til rektor. Torben skal nok have en advarsel.
 • Søs: Erik flytter ind. Han er for øvrigt arkitekt.
 • Går der noget tid her? Per når at lære bogstaverne.
 • Per: Er med til et spil fodbold. Bolden havner i en have. I huset er der tyve. De løber, og Per løber efter, så de tager ham med i flugtbilen. Ude på landet sætter de ham af. Her får han også fingre i den dyre halskæde. Politiet bliver glade for hans besøg. Der vanker en dusør på 500 kr. Så nu kan Per købe hunden.
 • Søs: Peter har stadig en elev. Det er ikke en ham! Marianne. Søs bliver jaloux. Til gengæld hilser hun virkelig pænt på Erik. Peter undrer sig.
 • Per: Hunden bliver købt og døbt Jensen.
 • Søs: Er ved at blive kørt over af Marianne. Peter prøver at hjælpe, men det har Søs ikke lyst til.
 • Far: Et glimt af indre København! Ingen søger en ældre bogholder.
 • Et snevejr senere: sneboldkamp.
 • Søs: Skal ud at danse med Peter. Men han er forsinket. Erik lokker hende med i stedet. Så ringer Peter: Han havde glemt aftalen.
 • Tid til at købe julegaver.
 • Søs: Marianne ringer på døren. Hun har ikke set Peter fornylig. Hun er der for at mødes med sin fætter, Erik. Søs ringer til Peter, men han er ikke hjemme.
 • Jul i stormagasinet.
 • Far: Børnene møder Kjeld og Hanne igen. Deres far har fyret Far! Kjeld og Hanne går straks til deres far. Der viser sig at være en misforståelse. Far får jobbet tilbage. (Dagen før juleaften.) Så nu er alle glade.
 • Søs: Børnene skal købe juletræ. Sælgeren er Peter! Mie har en plan.
 • Per tager til julebal i Nisseland.
 • Juleaften.
 • Søs: Erik lægger en pakke under træet. Peter kommer til middag.
 • Per: Familien går i kirke. Jensen går med.
 • Højt fra træets grønne top.

Forhåbentlig er der andre end mig, der kan bruge sådan en grundig gennemgang.

Ja. Hvad siger man så? Per bliver jo ikke spillet af verdens bedste skuespiller. Far sover med briller på? Jeg synes ikke, lærerne helt forstår Per; på den anden side er han vel egentlig også lidt fræk.

I øvrigt, hvis du har brug for at sammenligne skuespillerne med deres tegnede forbilleder, så anbefaler jeg Historien om Far til Fire.

Flere links: danskefilm.dk, Den store danske, Facebook.