Falske venner mellem dansk og fagdansk

Min (og Informationsordbogens) opfattelse er, at ligesom man mellem 2 sprog (fx dansk og svensk, se rolig) kan tale om falske venner, kan man observere det samme fænomen mellem almindeligt dansk og fagsprog.

anekdote:

 • i dansk: kort, vittig historie om en enkelt (virkelig) hændelse fx brugt som illustration af noget i et foredrag
 • i videnskab: noget man bruger i videnskab, der kan føre frem til hypotese, test og videnskabelige resultater; som ovenfor, men ikke vittig

begravelse:

 • den handling med tilhørende ceremoni at tage afsked med en afdød person, fx i en kirke eller et kapel (kan være bisættelse)
 • det at begrave en afdød person ved at sænke kisten med den afdøde ned i en grav, fx på kirkegården (kan ikke være bisættelse)

bær:

 • lille saftig frugt uden kernehus – fx jordbær, hindbær og kirsebær – og blåbær, men ikke agurk, tomat og banan (frugt, grøntsag)
 • BOTANIK saftig frugt der indeholder flere frø – fx vindrue, blåbær, agurk, tomat og banan

eller:

 • i dansk: bruges mellem to eller flere sideordnede led for at angive at de er alternativer (alternativ = én af to eller evt. flere muligheder der gensidigt udelukker eller kan træde i stedet for hinanden ofte set i forhold til den mulighed der først byder sig til) (Det er tilfældet at P eller det er tilfældet at Q.) (I logik: eksklusiv disjunktion)
 • i logik: Det er tilfældet at P eller det er tilfældet at Q; eller begge dele.

farve:

 • typografi, maling, daglig tale: sort og hvid er farver
 • fysik: hvid er en blanding af alle farver lys, sort er det totale fravær af lys, de er ikke farver i sig selv

firkant

 • plan figur med fire rette vinkler, dvs. et rektangel eller et kvadrat
 • MATEMATIK plan geometrisk figur der er afgrænset af fire rette linjer; polygon med fire sider fx kvadrat, rektangel eller trapez

frugt:

 • sød og kødfuld plantedel som indeholder frø, og som i mange tilfælde kan spises som dessert eller mellemmåltid – fx æble, appelsin og banan, men ikke hasselnød, agurk og tomat (nød, grøntsag)
 • BOTANIK plantedel der indeholder og beskytter plantens frø – omfatter hovedtyperne kapsel (fx på valmue), nød (fx hasselbuskens frugt eller de små korn på et jordbær), bær (fx vindrue, blåbær, agurk, tomat og banan) og stenfrugt (fx blomme, fersken eller kirsebær), men ikke jordbær

graf:

 • i dansk: matematisk diagram, fx en kurve i et koordinatsystem, der viser sammenhængen mellem to eller flere variable størrelser (Hvis x er 7, så er y 11.)
 • i matematik: I matematikken, og mere specifikt i diskret matematik og grafteori, er en graf en struktur, der består af en mængde objekter og et relationsbegreb mellem par af objekter. (Punkterne x og y er forbundet med hinanden.)

hjerteslag:

 • hjertets pulsslag
 • hjertestop fremkaldt af fx chok eller en blodprop i hjertet

internet:

 • verdensomspændende netværk af computerforbindelser der stiller en række faciliteter til rådighed, bl.a. elektronisk post, varebestilling og informationssøgning via hjemmesider for privatpersoner, firmaer samt offentlige eller private institutioner (hjemmesider, email, …)
 • den facilitet på dette netværk der via en browser muliggør søgning i elektronisk lagrede dokumenter, fx hjemmesider (stort set kun hjemmesider)

kalorie:

 • måleenhed for energiindholdet i fødevarer, dvs. den energi der frigøres når fødevarerne forbrændes i organismen – egentlig lig kilokalorie (1000 kalorier)
 • FYSIK måleenhed for varmemængde og energi, defineret som den energi der skal bruges for at opvarme 1 g vand 1 grad

kemi:

 • videnskab om stoffernes opbygning, egenskaber og omdannelse
 • OVERFØRT et eller flere kemiske stoffer der bruges til et praktisk formål

kritik:

 • påpegning og evt. fordømmelse af påståede fejl eller mangler ved noget eller nogen (det her er dårligt)
 • undersøgelse og bedømmelse af egenskaber eller kvaliteter ved noget eller nogen, fx ved kunstneriske præstationer (det her er dårligt og det her er godt)

manke:

 • masse af tætsiddende lange hår omkring hovedet eller halsen på visse større pattedyr, fx en hest eller en hanløve (ZOOLOGI: man)
 • ZOOLOGI forreste, opadskrånende del af ryggen på heste og visse kvægarter

medfører:

 • i dansk: have som følge; være årsag til (Hvis a er tilfældet, så vil b også være tilfældet.)
 • i logik: Er sand i alle tilfælde, undtagen hvis den venstre af to operatorer er sand og den højre ikke er det. (Der er ikke nødvendigvis en “naturlig” årsag mellem a og b.)

olympiade:

 • i dansk: olympiske lege
 • hos IOC: en periode på fire år (dermed alt andet end de olympiske lege)

station:

 • i dansk: en holdeplads for tog hvor passagerer kan stige af og på (inkluderer ikke steder, hvor der kun ekspederes gods og steder, der kun eksisterer af hensyn til driften)
 • jernbaneteknisk: et togekspeditionssted, der deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen som togfølgestation (inkluderer ikke steder, hvor der ikke er betjening eller som ikke deltager i den sikkerhedsmæssige afvikling)

tal:

 • (tegn for) størrelse som man bruger til at tælle, måle og regne med, og som ofte angiver antallet eller mængden af noget
 • ciffer

tekst:

 • i dansk: sammenhængende, meningsfuld følge af trykte eller skrevne ord i form af fx en artikel, en bog eller et brev
 • litteratur: Al tale, skrift, film, musik, billeder, kropssprog osv. osv. er tekst.

teori:

 • begrundet forestilling, idé eller antagelse om hvordan en handling, et fænomen eller en begivenhed bedst kan forklares eller forstås (I videnskab: hypotese)
 • ordnet system af velbegrundede og veldefinerede antagelser som søger at forstå og forklare et eller flere fænomener eller samspillet mellem dem – især inden for en videnskab

vers:

 • gruppe af linjer som udgør en enhed i et digt, en sang el.lign. (LITTERATUR: strofe)
 • LITTERATUR linje i et digt, med et bestemt versemål

Vi skal også lige have med:

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s